Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων:
Ο διαπρεπής Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

0
2284

«Ἐν τῇ ὑπομονῇ σου ἐκτήσω τὸν μισθόν σου Πάτερ, Ὅσιε, ταῖς προσευχαῖς ἀδιαλείπτως ἐγκαρτερήσας, τοὺς πτωχοὺς ἀγαπήσας, καὶ τούτοις ἐπαρκέσας· Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Ἰωάννη Ἐλεῆμον μακάριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Σήμερα, 12 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά, μεταξύ άλλων αγίων και μαρτύρων, τη μνήμη του αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας.

Γεννημένος στην Αμαθούντα της Κύπρου (Παλαιά Λεμεσός), ο άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ήταν γιος του άρχοντα Επιφανίου και της Ευκοσμίας και έζησε στα χρόνια του βυζαντινού αυτοκράτορα Ηρακλείου.

Όταν μεγάλωσε, νυμφεύθηκε και απέκτησε παιδιά, τα οποία ανέθρεψε με τη σύζυγό του σαν αληθινοί χριστιανοί. Γρήγορα όμως η γυναίκα του και τα παιδιά του πέθαναν. Ο Ιωάννης είχε μεγάλη περιουσία και του έγιναν πολλές προτάσεις να κάνει καινούργια οικογένεια. Όμως τις απέρριψε όλες, απαντώντας: «Νομίζω, προς όλους είμαι οφειλέτης. Και δεν το νομίζω μόνο. Είμαι. Διότι οι χριστιανοί έχουμε αλληλεγγύη. Δεν το λέει ο Παύλος; Είμεθα μέλη αλλήλων. Αφού λοιπόν έχω τη δυνατότητα να δώσω στους αδελφούς μου, άρα είμαι και υποχρεωμένος να δώσω. Νά γιατί εργάζομαι και δεν θα πάψω να το κάνω. Η περιουσία μου δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτά τα χρέη μου».

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος ιωαννης ο ελεημων

Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου Α’ ο λαός και ο πατρίκιος Νικήτας, έπαρχος της Αιγύπτου και εξάδελφος του Ηρακλείου, ζήτησαν από τον αυτοκράτορα να τοποθετηθεί ο Ιωάννης στη θέση αυτή, πράγμα που έγινε το 610 μ.Χ.

Διέπρεψε σαν πνευματική λυχνία στην πατριαρχεία πολλά χρόνια και επιτέλεσε μεγάλο έργο. Αύξησε τους ναούς της πόλης από 7 σε 70, πολέμησε τον μονοφυσιτισμό, έχτισε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, πτωχοκομεία, οργάνωνε συσσίτια και γενικά ελεούσε αυτούς που είχαν ανάγκη σε τέτοιο βαθμό ώστε να του δοθεί το προσωνύμιο «Ελεήμων». Είχε καταστεί τόσο σεβάσμιος, ώστε και αυτοί οι ειδωλολάτρες τον σέβονταν.

Τελικά παρέδωσε ειρηνικά τη μακάρια ψυχή του στον Θεό το 620 μ.Χ. Και είναι μακάρια η ψυχή του, διότι ο Κύριος λέει: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (Ευαγγέλιο Ματθαίου, ε’ 7, μτφρ.: Μακάριοι είναι οι ευσπλαχνικοί στη δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από τον Θεό).

Ο άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων είναι πολιούχος άγιος της Λεμεσού και της κωμόπολης Casarano της Νότιας Ιταλίας. Ναός του 12ου αιώνα αφιερωμένος σ’ αυτόν έχει βρεθεί στο Λυγουριό Αργολίδας, ενώ αξιόλογος είναι και ο ναός του στη Βενετία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ