Το μαρτύριο & ο τάφος του αποστόλου Φιλίππου

0
441

Ο άγιος Φίλιππος ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου. Καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, απ’ όπου και οι απόστολοι Ανδρέας και Πέτρος. Τον βρήκε ο Χριστός μετά το Βάπτισμά Του στη Γαλιλαία και τον κάλεσε να Τον ακολουθήσει. Αυτός δε, μετά από αυτό, συνάντησε τον Ναθαναήλ και του είπε: «Ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ».

Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία μαζί με τον Βαρθολομαίο και την αδελφή του Μαριάμνη. Αφού πέρασαν τις πόλεις της Μυσίας και της Λυδίας υπομένοντας πολλούς πειρασμούς και ταπεινώσεις από τους απίστους, μαστιγώσεις, εγκλεισμούς στη φυλακή, λιθοβολισμούς, έφτασαν εκεί που ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού και Θεολόγος Ιωάννης.

Η παράδοση αναφέρει ότι ο απόστολος Φίλιππος πέθανε μαρτυρικά στην Ιεράπολη της Συρίας. Σύρθηκε στην πλατεία της πόλεως, έπειτα τρυπήθηκε στους αστραγάλους και σταυρώθηκε πάνω σε ξύλο. Παρότι υπέφερε πολύ, προσευχόταν με θερμή πίστη στον Χριστό να στηρίξει τους αδελφούς του χριστιανούς και να συγχωρήσει τους ειδωλολάτρες διώκτες του. Κι έτσι, αφού προσευχήθηκε, παρέθεσε στον Θεό το πνεύμα του. Αμέσως η γη, αφού άρχισε να σείεται και να βγάζει τρομερό ήχο, σχίστηκε στα δύο αφανίζοντας πολλούς από τους απίστους. Οι υπόλοιποι, τρομοκρατημένοι, έλυσαν τον Βαρθολομαίο και τη Μαριάμνη, που ήταν επίσης κρεμασμένοι, αλλά ζούσαν ακόμη, και προσήλθαν στην αληθινή πίστη. Έπειτα όλοι μαζί αποκαθήλωσαν με ευλάβεια το λείψανο του αποστόλου Φιλίππου.

Το σεπτό σκήνωμά του για πολλά χρόνια στόλιζε τον ιερό ναό που είχε κτισθεί στην Ιεράπολη προς τιμήν του. Η δε αγία κάρα του τιμήθηκε από διάφορους αυτοκράτορες, όπως τον Θεοδόσιο, τον Ηράκλειο και άλλους με τις βασιλικές σφραγίδες τους. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 14 Νοεμβρίου.

«Ἀρθεὶς Φίλιππος ἐκ ποδῶν ἐπὶ ξύλου,
Τὰ τῶν ποδῶν σοι νίπτρα Σῶτερ ἐκτίνει.
Ἤρθης κἀκκεφαλῆς δεκάτῃ Φίλιππε τετάρτῃ».

 

Αξίζει όμως να αναφέρουμε και έναν διάλογο (Ευαγγέλιο Ιωάννου, ιδ’) που είχε ο Φίλιππος με τον Χριστό, που έγινε η αφορμή να έχουμε μία από τις πιο άμεσες αποκαλύψεις του Κυρίου περί της Θεότητάς Του.

Είπε λοιπόν ο Φίλιππος: «Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν» (μτφρ. Κύριε, αποκάλυψέ μας, δείξε μας τον Πατέρα, και αυτό μας αρκεί). Και ο λόγος αυτός έδωσε στον Κύριο την αφορμή να αποκαλύψει ο ίδιος στους μαθητές Του ότι είναι ομοούσιος με τον Πατέρα Θεό: «λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τοσοῦτον χρόνον μεθ’ ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα· καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ᾿ ἑμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα… καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ». (μτφρ. Του απαντά ο Ιησούς: Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με έχεις γνωρίσει, Φίλιππε; Όποιος έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα. Πώς εσύ λες: «Δείξε μας τον Πατέρα»; Δεν πιστεύεις, Φίλιππε, ότι εγώ είμαι αχώριστα συνδεδεμένος με τον Πατέρα, ώστε εγώ να είμαι και να μένω μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας να είναι και να μένει μέσα μου; Είμαι δε τόσο πολύ ενωμένος, ώστε αυτά που σας διδάσκω δεν είναι από τον εαυτό μου. Αλλά ο Πατέρας μου, που μένει μέσα μου, αυτός ενεργεί τα υπερφυσικά έργα… Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου αυτό θα το κάνω, για να δοξαστεί ο Πατέρας μέσω του Υιού).

 

To 2011 ο ιταλός διευθυντής των ανασκαφών της Ιεράπολης (Τουρκία) Francesco D’Andria έφερε στο φως τάφο του 1ου μχ αιώνα που, όπως υποστήριξε με πειστικότητα, ήταν ο τάφος του Αποστόλου Φιλίππου. Ο τάφος δεν βρέθηκε στο οκταγωνικό μαρτύριο πάνω στο λόφο, όπως αναμενόταν, αλλά σε μια εκκλησία σαράντα περίπου μέτρα μακριά. Η πρωτοχριστιανική εκκλησία χτίστηκε τον 4ο ή 5ο αιώνα γύρω από τον τάφο, ενώ το κοντινό μαρτύριο χτίστηκε την ίδια περίπου εποχή, πιθανόν στις αρχές του 5ου αιώνα. Και τα δύο κτήρια ήταν σημαντικά χριστιανικά προσκυνήματα κατά τη βυζαντινή εποχή. http://leipsanothiki.blogspot.be/

Πριν από λίγα χρόνια, το 2011, στην περιοχή Παμούκαλε της Τουρκίας (κοντά στην αρχαία Ιεράπολη) ομάδα αρχαιολόγων έφερε στο φως έναν τάφο του 1ου μ.Χ. αιώνα, που πιστεύεται ότι είναι αυτός του αποστόλου Φιλίππου. Ο τάφος δεν βρέθηκε στο μαρτύριο πάνω στο λόφο, όπως αναμενόταν, αλλά σε μια εκκλησία σαράντα περίπου μέτρα μακριά. Ο Ιταλός διευθυντής των ανασκαφών της Ιεράπολης Francesco D’Andria είχε τότε δηλώσει πως κατά τον 5ο αιώνα οι Βυζαντινοί μετέφεραν στο σημείο εκείνο τον τάφο του Φιλίππου από την εκκλησία που ήταν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ