Ένας «άγνωστος» άγιος της Εκκλησίας: Γεράσιμος Παλλαδάς, Πατριάρχης Αλεξανδρείας

0
221

Σήμερα, 15 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του αγίου Γερασίμου του Παλλαδά, Πατριάρχου Αλεξανδρείας.

Ο άγιος Γεράσιμος ο Παλλαδάς γεννήθηκε το 1633 στην Κρήτη, στο χωριό Σκιλλούς, από ευσεβείς γονείς. Διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα από τον πατέρα του, Θεόδωρο, που υπήρξε πρωτοπαπάς και ιεροκήρυκας στον Χάνδακα. Κατόπιν μετέβη για σπουδές στην Κέρκυρα και τη Βενετία. Γνώριζε ελληνικά, λατινικά και εβραϊκά.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα δεν κατάφερε να μεταβεί στην Κρήτη λόγω της αλώσεώς της από τους Τούρκους. Έτσι δίδασκε και κήρυττε στην Πελοπόννησο, τα Ιωάννινα, την Άρτα και την Παραμυθία. Άγνωστο πότε, εξελέγη μητροπολίτης Καστορίας, στην οποία χρημάτισε διδάσκαλος, παρέχοντας δείγματα της σοφίας και της αγιότητός του. Τον Μάιο του 1686 του δόθηκε επιτροπικώς η μητρόπολη Αδριανουπόλεως. Ο Καισάριος Δαπόντες γράφει ότι ο Μαυροκορδάτος «έκαμεν Αδριανουπόλεως τον από Καστορίας σοφώτατον Γεράσιμον».

Στις 25 Ιουλίου 1688 εξελέγη Πατριάρχης Αλεξανδρείας, διαδεχθείς τον αποθανόντα στο σεισμό της Σμύρνης Πατριάρχη Παρθένιο, τον από Βηθλεέμ. Όσοι αναφέρονται σ’ αυτόν τον εγκωμιάζουν για τη λογιότητα και την αγιότητά του. Κύριο μέλημά του υπήρξε η διάδοση του θείου λόγου. Λόγω μεγάλων χρεών του πατριαρχείου περιήλθε τις ρου­μανικές χώρες και τη Ρωσία διενεργώντας εράνους. Οι άρχοντες τον δέχονταν με τιμές και του προσέφεραν πλούσια δώρα, εξασφαλίζοντας τα εκεί μετόχια του πατριαρχείου. Επίσης εργάσθηκε για την επίλυση του σιναϊτικού προβλήματος και συνέταξε κανονισμό για το πτωχοκομείο της μονής Αγίου Γεωργίου Καΐρου. Ανέπτυξε πλούσια αλληλογραφία με προσωπικότητες της εποχής του, όπως τον Μέγα Πέτρο της Ρωσίας, τον πάπα Ρώμης Κλήμεντα ΙΑ΄, την Εκκλησία της Κύπρου και της Κρήτης.

Το 1710, μετά 22 ετών γόνιμη πατριαρχεία, παραιτήθηκε λόγω ασθενείας, γήρατος και χάριν της ησυχίας υπέρ του Επισκόπου Χίου Σαμουήλ. Παρέμεινε στο Ταμιάθιο για δύο χρόνια και κατόπιν μετέβη για εφησυχασμό, μελέτη και προσευχή στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, όπου και ανεπαύθη οσιακώς τον Ιανουάριο του 1714. Στον τάφο του υπήρχε η επιγραφή: «Εκοιμήθη ο δούλος του θεού και μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας κυρ Γεράσιμος εν έτει αψιδ’΄μηνι Ιανουαρίω ιε’΄ Ινδικτιώνος». Η κάρα του φυλάγεται σε ασημένια λειψανοθήκη στο άγιο βήμα του καθολικού της μονής. Η επίσημη αναγνώρισή του ως αγίου έγινε από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας το 2002.

Έργα του αγίου Γερασίμου σώζονται: θεολογικά, υμνογραφικά, φιλοσοφικά και φιλολογικά. Βιογράφος του είναι ένας των διαδόχων του, Γεράσιμος Γ΄ ο Γηράρης, ο oποίος μεταξύ άλλων αναφέρει: «Απήλθεν εις τας αιωνίους και μακαρίους των δικαίων σκηνάς, ίνα κατατρυφά της θείας ελλάμψεως, ελλαμφθείς πρότερον εντεύθεν, ως έμαθε παρ’ αυτού του αγίου Πνεύματος, ως και ημάς εδίδαξεν. Αλλ’ ω πάτερ άγιε και σεβάσμιε, ο ελλαμπόμενος και δεχόμενος τας θείας ελλάμψεις εντελώς, δος και ημίν άπασι τοις αγαπώσι τα σα ένθεα προτερήματα, όπως διά σου χειραγωγούμενοι, φωτισθώμεν και ημείς μη ετέρως σε βλέπειν, μηδ΄εις δεξιά η αριστερά παρεκκλίνειν…».

Πηγή: Ορθόδοξος Συναξαριστής

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ