Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας: Ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης τον προσονόμασε «σφραγίδα των Πατέρων».

0
49
Άγιος Κύριλλος

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας: Στο πλούσιο έργο tου ξεχωρίζει πως συνετέλεσε να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δυσσεβούς Νεστορίου για το πρόσωπο της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

Μοναδικό το αποτύπωμα του έργου του Άγιου Κύριλλου Αλεξανδρείας ο οποίος τιμάται σήμερα.

Η Εκκλησία της Κύπρου μας τον γνωρίζει και ο βίος του προκαλεί, δίκαια, δέος.

Ο Άγιος Κύρριλος Αλεξανδρείας γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 370 μ.Χ. από εύπορους γονείς και έζησε επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού.

Ο Άγιος Κύριλλος ήταν ανεψιός του αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Θεοφίλου, έλαβε μεγάλη θεολογική μόρφωση και έγινε διάδοχος του θείου του, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της δευτερόθρονης Εκκλησίας Αλεξανδρείας.

Όταν συγκροτήθηκε η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος το 431 μ. Χ. στην Έφεσο, ο Κύριλλος υπήρξε πρόεδρος αυτής, και συνετέλεσε να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δυσσεβούς Νεστορίου για το πρόσωπο της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Να σημειωθεί ότι στην Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο μεταξύ άλλων αποφάσεων επαναβεβαιώθηκε, με τον 8ο κανόνα της, το Αυτοκέφαλο της Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου.

Με τα πολλά πνευματικά κατορθώματα, την ενάρετη ζωή και το πλούσιο θεολογικό, εκκλησιαστικό συγγραφικό του έργο, ο Κύριλλος αναδείχθηκε σπουδαία πατερική μορφή. Παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο την 9η Ιουνίου του 444 μ.Χ., αφού πατριάρχευσε για 32 περίπου χρόνια. Δικαίως ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης τον προσονόμασε «σφραγίδα των Πατέρων».

Η μνήμη του Αγίου Κυρίλλου επαναλαμβάνεται και στις 18 Ιανουαρίου μαζί με τον προκάτοχό του Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρείας, ένεκα της μεγάλης θεολογικής τους εμβέλειας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ