Αυστρία: Δημοψήφισμα για Ορθόδοξο μοναστήρι

0
103
Αυστρία

Δημοψήφισμα έγινε στην Αυστρία. Το θέμα ήταν αν πρέπει να ανεγερθεί ελληνορθόδοξο μοναστήρι στο Σαντ Αντρέ αμ Τσίκζεε του κρατιδίου Μπούργκενλαντ

Ευχάριστα τα νέα στην Μητρόπολη Αυστρίας για την Ορθοδοξία αφού το δημοψήφισμα που έγινε βγήκε με αποτέλεσμα υπέρ της ανέγερσης του πρώτου ελληνορθόδοξου μοναστηριού στην Αυστρία, στο Σαντ Αντρέ αμ Τσίκζεε του αυστριακού ομόσπονδου κρατιδίου Μπούργκενλαντ, στην Ανατολική Αυστρία στα σύνορα με την Ουγγαρία.

Συνολικά οι Ορθόδοξοι στην Αυστρία φτάνουν τους 500.000, το μάθημα των Ορθόδοξων Θρησκευτικών, το παρακολουθούν σήμερα σε μια σειρά σχολείων στην Αυστρία πάνω από 10.000 μαθητές.

Προ του δημοψηφίσματος σε δήλωση του Σεβ. Μητροπολίτου Αυστρίας για τὸ δημοψήφισμα εναντι των «Ἐκκλησιαστικών Προνομίων» αναφερόταν:

Σχετικῶς πρὸς τὴν συλλογὴ ὑπογραφῶν, ἡ ὁποία -σύμφωνα μὲ τοὺς θιασῶτες της- στρέφεται κατὰ «’Εκκλησιαστικῶν Προνομίων», ποὺ ἀπολαμβάνουν οἱ “Εκκλησίες καὶ οἱ ἀνεγνωρισμένες θρησκευτικὲς κοινότητες στὴ χώρα, ἐπισημαίνεται ὅτι αὐτὲς εἶναι μακρὰν ὁ μεγαλύτερος κοινωνικὸς πάροχος στὴν Αὐστρία. Τὸ status, ποὺ ἔχει καθιερωθεῖ γιὰ τὶς Ἐκκλησίες καὶ τὶς θρησκευτικὲς κοινότητες παρουσιάζεται μὲ σειρὰ διαστρεβλώσεων καὶ κυρίως, ὅπως ἀρκετοὶ εἰδικοὶ ἐπισημαίνουν, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν ἐσφαλμένα ἢ ἐσφαλμένως νοούμενα δεδομένα. Ἡ Εὐρώπη σήμερα ταλανίζεται μὲ πολιειδεὶς κρίσεις, οἱ ὁποῖες δὲν στρέφονται μόνον ἔναντι κάποιου οἰκονομικοῦ θεσμοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Εὐαγγελίου του Χριστοῦ καὶ τῆς φιλανθρωπίας του.

Κατ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια αὐτὴ ἡ συλλογὴ ὑπογραφῶν δὲν εἶναι κάποια πρωτοβουλία γιὰ τὴ μέριμνα ἴσης ἀντιμετώπισης διαφόρων θεσμῶν, ἀλλὰ μία κίνηση, ποὺ τίθεται ἐνάντια σὲ ἐκείνη τὴ συνδρομὴ στὸν πλησίον, ποὺ ἀντλεῖ τὴ δύναμή της ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Χριστὸς ἦλθε γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στὴ γῆ, ἀποτελεῖ μία πραγματικότητα ποὺ βρίσκει τὴν ἐφαρμογή της στὶς διάφορες ἀνθρωπιστικὲς δράσεις ἀπὸ τὶς διάφορες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες σὲ κάθε τόπο. Εἶναι μία δραστηριότητα, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐπέδειξε νήφων τοὺς πόδας τῶν Ἀποστόλων του, καὶ ἐν τέλει ἡ ἐγγενὴς ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ συνδράμει τὸν πλησίον του, ποὺ βρίσκεται σὲ ἀνάγκη. Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀποτελεῖ πανανθρώπινο δικαίωμα, ἕνα δικαίωμα ποὺ ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ ἐπιχειρεῖ ὄχι μόνον νὰ προσβάλλει, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπομονώσει. Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι μία θρησκεία τῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς Ἀγάπης, πάντοτε μάχεται γιὰ δικαιοσύνη καὶ ὑπηρετεῖ τὸν κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ θρησκεία προέλευση ἢ καταγωγή. Ὁ Χριστὸς ἔδωσε τὴν αγάπη Του, ὥστε νὰ τὴν διοχετεύσουμε μὲ τὴ σειρά μας στὸν πάσχοντα πλησίον μας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ εἰκόνα Ἐκείνου.

Ὅπως ἀναφέραμε καὶ ἀνωτέρω, ἀρκετοὶ ἀνεξάρτητοι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία εἰδικοὶ ἐπεσήμαναν ἤδη, ὅτι ὁ συχνὰ χρησιμοποιούμενος ὅρος «Προνόμια» εἶναι ἐσφαλμένος, καθὼς πρόκειται γιὰ τὴν φορολογικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνακούφιση τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἀναγνωρισμένων θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ποὺ προσφέρουν αὐτὸ τὸ κοινωνικὸ καὶ ἀνθρωπιστικὸ ἔργο. Πέραν τούτων θὰ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ἡ σπουδαιότητα τοῦ πολιτιστικοῦ αὐτοῦ φορέα τῆς χώρας. Τὸ κράτος καὶ ἡ κοινωνία ἔχουν μόνον νὰ χάσουν, ἂν αὐτὴ ἡ κίνηση ἐπιτύχει τοὺς στόχους της, νὰ ἰσχύσουν οἱ ἀπαιτήσεις της. Ὅλοι οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας θὰ πρέπει νὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες.

Παγκοσμίως ἀντιμετωπίζεται ἡ δράση τῶν διαφόρων Ἐκκλησιῶν ὡς μία εὐπρόσδεκτος βοήθεια, ἡ ὁποία προσφέρεται σὲ πάρα πολλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ζοῦν σὲ ὁριακὲς καταστάσεις, σὲ χῶρες ποὺ μαστίζονται ἀπὸ τὴν κρίση. Τὰ κράτη δὲν θὰ μποροῦσαν μόνα νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς ἀπαραίτητες ἀνάγκες. Ἡ πρωτοβουλία ἀγνοεῖ κατάφορα αὐτὸ τὸ γεγονός. Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις παρατηρήθηκε ἤδη καὶ ἀποτυπώθηκε, σὲ ποιά ἔκταση ἀπασχολοῦνται ἐθελοντὲς παρακινημένοι ἀπὸ τὴν πίστη τους καὶ πόσα σχολεῖα, νοσοκομεῖα καὶ ἄλλα ἰδρύματα τίθεται στὴ διάθεση τῶν πάσχοντων συνανθρώπων μας καὶ συντηροῦνται ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες.

Παρὰ τὴν ἔνδεια προσπαθεῖ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κατὰ τὸ ρῆμα τοῦ Εὐαγγελίου νὰ σταθεῖ δίπλα στὸν ἔσχατο ἀδελφό. Αὐτὸς εἶναι ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας, τόσο στὰ ὀρθόδοξα κράτη, ὅσο καὶ στὴ διασπορά, ὅπου τὰ μέσα, ποὺ ἡ “Εκκλησία διαθέτει, παραλλάσσονται. Προσπαθεῖ, κατὰ τὸ δυνατόν, νὰ συνδράμει κάθε ἄνθρωπο, τοῦ ὁποίου ἀσθενοῦν οἱ προοπτικὲς καὶ οἱ δυνάμεις, καὶ νὰ καταπραΰνει τὸν πόνο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ