Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας και τον Σεβ. Μητροπολίτη Μπάτσκας

0
98
Μητροπολη Γαλλίας

Μητροπολίτης Γαλλίας: Επίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίο και τον Σεβ. Μητροπολίτη Μπάτσκας κ. Ειρηναίο.

Στα πλαίσια της συνάντησης της Κεντρικής Επιτροπής του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών στο Βελιγράδι, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο οποίος τυγχάνει Αντιπρόεδρος, επισκέφθηκε μετά των λοιπών μελών του Συμβουλίου τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίο.

O ίδιος επισκέφθηκε ακολούθως τον Σεβ. Μητροπολίτη Μπάτσκας κ. Ειρηναίο στην έδρα του στην πόλη Νόβι Σαντ.

Ποιος είναι ο Μητροπολίτης Γαλλίας 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης, κ. Εμμανουήλ (Αδαμάκης) εγεννήθη εν Αγίω Νικόλαω Κρήτης τήν 19ηνΔεκεμβρίου 1958, ένθα και διήκουσε τα εγκύκλια μαθήματα.

Εσπούδασεν εις τήν Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν Ηρακλείου Κρήτης, επραγματοποίησε δι΄ευρυτέρας σπουδάς εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Καθολικού Ινστιτούτου Παρισίων, παραλλήλως πρός τας Θεολογικάς αυτού σπουδάς εν τω Θεολογικώ Ινστιτούτω του Αγίου Σεργίου Παρισίων.

Το 1984 έλαβε μεταπτυχιακόν δίπλωμα (Master) του Οικουμενικού Ινστιτούτου του Καθολικού Πανεπιστημίου Παρισίων, το δέ επόμενον έτος το προδιδακτορικόν δίπλωμα εκ του Πανεπιστημίου Σορβόννης (Paris IV) εις την ιστορίαν των Θρησκειών. Διάκονος και Πρεσβύτερος εχειροτονήθη το 1985.

Το έτος 1987 έλαβε μεταπτυχιακόν τίτλον (Master) εκ της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης και ανέλαβε καθήκοντα Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρόπολης Βελγίου, διατελέσας και Ιερατικώς Προϊστάμενος της Ενορίας των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ Βρυξελλών. Επί εικοσαετίαν (1994-2014) διηύθυνε τό Γραφείον της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει. Την 5ην Σεπτεμβρίου 1996 εξελέγη παμψηφεί υπό της Αγίας καί Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Επίσκοπος της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ρηγίου, ως Βοηθός Επίσκοπος παρά τω Μητροπολίτη Βελγίου. Την 20ην Ιανουαρίου 2003 εξελέγη παμψηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Γαλλίας, ενώ ανετέθη εις αυτόν εκ παραλλήλου και η εκπροσώπησις του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τον Θεολογικόν Διάλογον της Ορθοδοξίας μετά των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών, εξακολουθών άμα να κατέχη τά θέσεις του Προέδρου, από χριστιανικής πλευράς, των διμερών Ακαδημαϊκών Συναντήσεων μετά του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού. Είναι Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) καί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαθρησκευτικού Ιδρύματος KAICIID της Βιέννης. Μετέσχε πολλών οικουμενικών και επιστημονικών συνεδρίων.

(πηγη η Μητρόπολη Γαλλίας)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ