Μητρόπολη Λεμεσού: Τι είναι η αμαρτία, γιατί χαρακτηρίζεται μικρόβιο

0
69
Απόστολος Παύλος

Μητρόπολη Λεμεσού: Η αμαρτία σαν μικρόβιο που κληρονομείται από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Ποιές είναι οι συνέπειες του;

(Ῥωμ. β’ 10-16)

Ἀδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι· οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ.

Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται.

Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων – ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

Γιατί πέφτει στην αμαρτία ο άνθρωπος και πώς μπορεί να την αποφύγει; Τι λέει ο Κύριος; Η Μητρόπολη Λεμεσού φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της ένα εμπνευσμένο κείμενο. Του Μητροπ. Εδέσσης Ιωήλ, Ο επιούσιος Άρτος.

Ας δούμε τι λέει:

Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα ο Παύλος τονίζει την κρίση των ανθρώπων που αμάρτησαν χωρίς γνώση του νόμου του Θεού και όσων αμάρτησαν ενώ γνώριζαν τον νόμο.

Ας δούμε αναλυτικά την έννοια της αμαρτίας.

Τι λέγουν οι Πατέρες για την αμαρτία;

Ο ιερός Χρυσόστομος λέγει για την αμαρτία- «Είναι φοβερό πράγμα το να αμαρτάνει κάποιος, αλλά πολύ πιο φοβερό το να μεγαλοφρονεί για τα αμαρτήματά του.

Πραγματικά, εάν το να υπερηφανευόμαστε για την αρετή μας αποτελεί στέρηση της αρετής, πολύ περισσότερο, όταν αυτό συμβαίνει για τα αμαρτήματά μας θα μας προξενήσει τη χειρότερη βλάβη και θα είναι κατηγορία μεγαλύτερη κι από τα ίδια τα αμαρτήματα». Βλέπουμε εδώ τον Άγιο να ξεχωρίζει την αμαρτία και την καύχηση για τα αμαρτήματα. Ένας άλλος Άγιος θα πει πως αμαρτία είναι η αστοχία μας να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού.

Άλλος θα πει πως είναι μια αρρωστημένη πνευματική κατάσταση που φθάνει μέχρι τα μύχια της ψυχής μας. Κατά τον άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο είναι βδέλυγμα και σίχαμα.

Διαβάστε την συνέχεια στην Μητρόπολη Λεμεσού

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ