Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Το επισκέφτηκαν ο πρωθυπουργός της Γεωργίας και ο υπουργός Άμυνας της Σερβίας – Τι είπαν

0
82
Πατριαρχείο-Ιεροσολύμων

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Σημαντικότατες επισκέψεις στο Πατριαρχείο για την Ορθοδοξία αλλά και για τον Ελληνισμό αφού το Πατριαρχείο επιτελεί και εθνικό ρόλο.

Ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας κ. Giorgi Kvirikashvili, συνοδευόμενος από τον υπουργό των Εξωτερικών, των πρέσβη της Γεωργίας στο Ισραήλ και άλλων συνεργατών του επισκέφτηκε το Πατριαρχείο.

Όπως αναφέρει επισήμως το Πατριαρχείο: Τόν Γεωργιανόν Πρωθυπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τάς καλάς σχέσεις, τάς ὁποίας διατηρεῖ τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας, διά τήν ὑποδοχήν τῶν ἑκάστοτε Γεωργιανῶν προσκυνητῶν καί διά τό ὅτι διά τῆς προσωπικῆς στάσεως αὐτοῦ ἀποτελεῖ παράγοντα πολιτικῆς σταθερότητος.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν κύριον Kvirikashvili καί ἀνεφέρθη εἰς τόν συμφιλιωτικόν καί εἰρηνευτικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τήν Ἁγίαν Γῆν εἰς τό παρελθόν καί σήμερον, ἰδίᾳ μετά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό Συμβούλιον τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διά τήν οἰκοδομήν τῆς εἰρήνης εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Μάλιστα ο πρωθυπουργος της Γεωργίας τιμήθηκε με το παράσημο του Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Επίσκεψη πραγματοποίησε και ο υπουργός ‘Αμυνας της Σερβίας κ. Aleksandar Vulin. Ο κ. Aleksandar Vulin εξέφρασε την χαρά του για την υποδοχή του στο Πατροιαρχείο.

Είναι σημαντικό όπως αναφέρει το Πατριαρχείο πως: Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, τῆς ὁποίας   εἶναι τό Κόσσοβον καί τήν ὁποίαν αἱ μεγάλαι δυνάμεις διετεμάχισαν, «πύλαι ᾍδου ὅμως οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς», κατά τήν ἀψευδῆ πρόρρησιν τοῦ Κυρίου.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, προωθοῦν τήν συνδιαλλαγήν καί τήν συμφιλίωσιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, συμπαρίσταται εἰς τήν ἀνοδικήν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἔθνους τῆς Σερβίας.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαφυλάσσει τά Ἰουδαϊκά καί Χριστιανικά προσκυνήματα ὡς τόπους λατρείας τοῦ Θεοῦ καί πνευματικῆς ἀναψύξεως καί ἀναγεννήσεως τῶν ἀνθρώπων.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ