Η Εορτάζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα – Από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα

0
111

Πλήθη πιστών συγκεντρώνονται στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα που πανηγυρίζει σήμερα, εορτή της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

H πρόσβαση γίνεται και με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Γραμμές Λεωφορείων

203: ΚΑΡΕΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) – Στάση: 5η Καρέα (Ελ. Πατριωτών)

212: ΣΤ. ΔΑΦΝΗ- ΥΜΗΤΤΟΣ- ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΡΕΑΣ – Στάση: 5η Καρέα (Ελ. Πατριωτών)


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ:

Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου


Η ιστορία της Ιεράς Μονής.

῾Η παλαιά Σταυροπηγιακή Μονή τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου Προδρόμου, Καρέα, βρίσκεται στό βάθος μιᾶς πετρώδους ρεματιᾶς, σέ ἀπόσταση πεντακοσίων περίπου μέτρων ἀπό τόν τελευταῖο κατοικημένο χῶρο τοῦ ὁμωνύμου οἰκισμοῦ, ὁ ὁποῖος κατά τά τελευταῖα χρόνια ἐπεκτείνεται συνεχῶς πρός τίς γειτονικές πλαγιές τοῦ ῾Υμηττοῦ, ἐκεῖ πού βρίσκονταν ἄλλοτε τά ἀρχαῖα λατομεῖα, τά γνωστά ὡς λατομεῖα τοῦ «Καρᾶ».


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ:

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Εορτασμός Τιμίου Προδρόμου από την κοινότητα Άσσιας


Γιά τήν ἐπωνυμία «Καρέα» ἔχουν διατυπωθεῖ κατά καιρούς διάφορες ἑρμηνεῖες, οἱ ὁποῖες σχετίζονται ἄλλοτε μέ τήν τοποθεσία, ἄλλοτε μέ τό πρόσωπο τοῦ τιμωμένου ῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου καί ἄλλοτε μέ τό πρόσωπο τοῦ ἱδρυτή της.

Καμία ὅμως ἀπό αὐτές τίς ἑρμηνεῖες δέν εἶναι ἀπόλυτα ἐξακριβωμένη καί καμία δέν μπορεῖ νά γίνει ἀνεπιφύλακτα ἀποδεκτή. Οἱ συνθῆκες καί ἡ χρονολογία ἵδρυσης τῆς Μονῆς -ἡ ὁποία εἶναι ἀσφαλῶς γέννημα τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν ᾿Αθηνῶν- δέν εἶναι γνωστές, ἐλλείψει γραπτῶν πηγῶν.

Η ἵδρυσή της ἀνάγεται πιθανώτατα στά βυζαντινά χρόνια, ἄν καί εἰκάζεται βάσιμα ὅτι, στό χῶρο τοῦ Ναοῦ, προϋπῆρξε εἰδωλολατρικό ἱερό τοῦ ᾿Απόλλωνα. ᾿Αργότερα -ἴσως ἀπό τόν Δ´ μ.Χ. αἰῶνα- τό ἱερό τοῦτο μετατράπηκε σέ παλαιοχριστιανικό εὐκτήριο οἶκο, ὁ ὁποῖος μεταγενέστερα ἐξελίχθηκε οἰκοδομικά σέ Ναό, γιά νά καλύψει τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῆς ἀνδρώας τότε μοναστικῆς ἀδελφότητας. ῾Η παλαιότερη γραπτή μνεία τῆς Μονῆς χρονολογεῖται στά 1575 μ.Χ. καί ἀφορᾶ μᾶλλον στήν ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει περισωθεῖ μέχρι σήμερα καί ἀποτελεῖ τό «Καθολικό» τῆς Μονῆς.

Διαβάστε την συνέχεια στην σελίδα της Ιεράς Μονής

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ