Ιεροσόλυμα: ΒΙΝΤΕΟ από την Άνοδο της Εικόνας της Θεοτόκου

0
75
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

Ιεροσόλυμα: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έδωσε στην δημοσιότητα ένα καταπληκτικό βίντεο που μας μεταφέρει στην κατανυκτική ατμόσφαιρα των Ιεροσολύμων.

Στις 23 Αυγούστου / 5 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Θεοτόκου από το Θεομητορικό Μνήμα από το Μετόχι της Γεσθημανής στον Ναό της Αναστάσεως.

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

Σε σχετική του ανακοίνωση το Πατριαρχείο αναφέρει πως:

Ἡ πανσεβάσμιος εἰκών αὕτη γιγνωσκομένη ὡς Ἱεροσολυμίτισσα, παρέμεινεν εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς καθόδου αὐτῆς, τῆς πρωΐας τῆς 12ης Αὐγούστου ἕως καί τήν 23ην Αὐγούστου, ἡμέραν τῆς ἀποδόσεως τῆ ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Κατά τήν ἡμέραν ταύτην μετά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα ἤρξατο ἡ λιτανεία τῇ συμμετοχῇ κληρικῶν καί πλήθους λαϊκῶν, τοῦ ἡγουμένου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου κρατοῦντος ἐπί στήθους τήν εἰκόνα καί διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου, τῆς Χριστιανικῆς συνοικίας διακεκοσμημένης διά κλάδων καί ἀνθέων πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἀραβοφώνων Χριστιανῶν νέων ἀλαλαζόντων, κατέληξε πρό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν διασταύρωσιν τῆς Ὁδοῦ τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ.

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

Την Εικόνα προσκύνησε η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καθώς και οι Αγιοταφίτες Πατέρες και εψάλη ο Πατριαρχικός Πολυχρονισμός.

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

Κατόπιν η λιτανεία συνοδεία πλήθους πιστών συνέχισε και κατέληξε στο Μετόχιο της Γεσθημανής και η Εικόνα της Παναγίας τοποθετήθηκε στο παρεκκλησιο.

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ